MỆNH MÔN HỎA LÀ GÌ

Theo Hải Thượng Lãn ông Mệnh môn nằm giữa 2 quả thận. Mệnh môn là chỗ thành lập ra sinh mệnh con người, là cội gốc cho sự sinh sản và là nơi phát nguồn của tạng phủ.  Mệnh môn có 2 huyệt, huyệt bên trái là chân âm – chân thủy, huyệt bên phải là chân dương – chân hỏa ( Mệnh môn hỏa).

Mệnh môn hỏa điều khiển hoạt động của thận dương,  thận dương nuôi dưỡng mệnh môn hỏa. Thận dương quyết định sự sinh dục và phát dục của cơ thể con người.

Thận dương hư  làm Mệnh môn hỏa suy, có những biểu hiện lâm sàng như: Sinh lý yếu, di mộng tinh,hoạt  tinh, liệt dương, tiểu đêm nhiều lần, đau lưng mỏi gối, cơ thể suy nhược.

Như vậy Mệnh môn hỏa rất quan trọng đối với sức khỏe con người và đời sống tình dục. Để có cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc viên mãn chúng ta phải bổ thận tráng dương cho thận hoàn toàn khỏe mạnh để nuôi dưỡng mệnh môn hỏa được tốt.