Thành viên hội đồng khoa học

Thành viên hội đồng khoa học của công ty dược PKH

1. DSĐH  Phạm Thị Huyền

 Tel/zalo/face:  0961.984.966