Mỹ phẩm-sắc đẹp- sinh lý

Đau bụng kinh có phải là bệnh?